Столица на културата Ковънтри 2020

Столица на културата Ковънтри 2020
Yana Ilieva 1518
Previous Article Previous Article Обединено Кралство 2019-2021
Next Article Арт училище Арт училище

Share

Print

Источно-европейски Hearts фестивал

Coventry Hearts Festival е фестивал на източно-европейските националности в Обединеното кралство, спонсориран от Град на културата Ковънтри 2020, организиран от полската общност. Българска част от него, август 2020 г. - съорганизатор и изложител Яна Илиева